OUTLET THEOLOGIE

Hier vindt u aanbiedingen van theologische werken

 • -66%

  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst
  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst

  Er bestaan allerlei ideeën over de toekomst. Optimistische en pessimistische beschouwingen. Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Hoewel ook christenen niet in de toekomst kunnen kijken, mogen ze hoopvol naar die…

  € 17,50 € 5,99
 • géén afbeelding beschikbaar

 • géén afbeelding beschikbaar

  Spurgeon, C.H. - Actieboek
  € 5,95
 • -40%

  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren
  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren

  In de weg der bekering zal de uitverkoren zondaar er kennis aan moeten krijgen, dat zalig worden van onze zijde gans onmogelijk is. De Heilige Geest ontdekt hun aan de breuk die geslagen is. Ze leren zien dat ze God kwijt zijn en…

  € 24,90 € 15,00
 • -71%

  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem
  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem

  In dit boek staat het persoonlijke verhaal over het aangrijpende verlies van onze tweeling. Door een placentaloslating verloren beide meisjes na 31 weken zwangerschap al in de moederschoot het leven. Terwijl alles was voorbereid…

  € 16,95 € 4,95
 • -53%

  Kooten, Ds. M. - De eerste brief aan Korinthe
  Kooten, Ds. M. - De eerste brief aan Korinthe

  Want gij zijt duur gekocht - Serie Aan u geschreven

  Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve…

  € 16,95 € 7,99
 • -57%

  Lamain, Ds. W.C. - De Banier der volken (deel 1)
  Lamain, Ds. W.C. - De Banier der volken (deel 1)

  De preken van ds. W.C. Lamain (1904-1984) in dit boek komen uit recent ontdekte, gestencilde preken uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Onderaan de stencils kunnen we lezen: “Stenografisch opgenomen door dhr. M. Geuze en…

  € 13,90 € 5,95
 • Zwan, Ds. A. van der - Volhardend vertrouwen
  Zwan, Ds. A. van der - Volhardend vertrouwen

  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden', zei Jezus tegen Zijn discipelen. In de brief aan de Hebreeën klinkt de echo van Jezus' woorden door. De schrijver spoort de lezers aan om de goede strijd van het geloof…

  € 8,95
 • -40%

  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder
  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder

  Bijbels dagboek; uitgave De Banier, gebonden in luxe band, nieuw

  KLEINE PARTIJ MET STOFAANSLAG. DIT IS VERWIJDERD - GEEN BLIJVENDE SCHADE

  Nu van € 19,95 voor € 11,95

  € 19,95 € 11,95
 • -50%

  Spurgeon, C.H. - U bent mijn schuilplaats
  Spurgeon, C.H. - U bent mijn schuilplaats

  Bijbels Dagboek- Uitgave De Banier, luxe band, nieuw

  PARTIJ IS OPGESLAGEN GEWEEST IN RUIMTE MET VEEL STOFVROMING. DIT IS VERWIJDERD GEEN BLIJVENDE SCHADE. NU VAN € 19,95 voor € 11,95

  € 19,95 € 9,95
 • -48%

  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver
  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver

  In U bent niet ver staan 365 aforismen uit het werk van Augustinus. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat Augustinus' woorden getuigen van levenservaring, eerlijk verwoorde zelfkennis en pastorale bewogenheid. De aforismen zijn…

  € 9,50 € 4,95
 • -50%

  Luther, Maarten - Een Toevlucht voor de Zijnen
  Luther, Maarten - Een Toevlucht voor de Zijnen

  In dit dagboek is voor elke dag van het jaar een fragment gekozen uit het werk van Maarten Luther. De stukjes zijn over het algemeen kort, maar hun inhoud is ongekend diep en indringend. Luther heeft niet veel woorden nodig om tot…

  € 19,95 € 9,95
 • -29%

  Hul, J. van 't - Naar Ninevé
  Hul, J. van 't - Naar Ninevé

  Het gebruik maken van een goede verklaring bij het lezen van de Schrift valt zeer aan te bevelen. Dat geldt ook voor de bekende geschiedenis van het Bijbelboek Jona. Het is goed dat de lezer(es) kennis neemt van…

  € 13,95 € 9,95
 • -40%

  Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking
  Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking

  In deze meditaties wekt Spurgeon zondaren op om hun behoud in Christus te zoeken. Hij gaat met hen in gesprek en onderzoekt de argumenten die ze hanteren om hun bekering uit te stellen. Op de hem kenmerkende, vurige manier prijst…

  € 9,95 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds
  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds

  'De prins der predikers' prijst in deze acht preken zijn Koning, de Heere Jezus Christus, aan. De titel is ontleend aan de laatste preek in deze bundel over Hebr. 12:24b: 'Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte
  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte

  De Bijbel is een goudmijn vol beloften. Maar, zo schrijft C.H. Spurgeon, we moeten die beloften wel op waarde weten te schatten. Het zou jammer zijn om in armoede weg te kwijnen, omdat wij niet weten hoe rijk we zijn. Spurgeon…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed
  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed

  Dit boek schreef Spurgeon voor een zieke die behoefte had aan het woord van de Heere Jezus: ‘Hebt goede moed.’ Deze belofte komt tot de lezer als een duif die rusteloos gevlogen heeft over de golven van een sombere zee, maar…

  € 10,90 € 5,95
 • -33%

  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen
  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen

  52 catechismuspreken en verklaringen door de eeuwen heen. 800 pagina's, gebonden.

  Hoe preekten bekende en minder bekende predikanten, zoals Smytegelt, Van der Kemp en G.H. Kersten in de loop van de eeuwen over de Heidelbergse…

  € 29,95 € 19,95
 • -58%

  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods
  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods

  ESTHER, EEN STER IN DE HAND GODSDs. P. MolenaarEen ster in de hand Gods
  Het Bijbelboek Esther laat duidelijk Gods raad en handelen in de geschiedenis van Zijn volk Israël zien. En daarmee tegelijk ook in de hele wereld- en…

  € 11,95 € 5,00
 • -48%

  Kersten, Ds. G.H. - Meer dan overwinnaars
  Kersten, Ds. G.H. - Meer dan overwinnaars

  40 meditaties over de geloofshelden uit Hebreen 11

  € 23,90 € 12,50
 • -54%

  Slagboom, Ds. D. - Belijden en beleven
  Slagboom, Ds. D. - Belijden en beleven

  Belijden en beleven. Deze twee mogen niet los van elkaar worden gezien. Ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis gelden ze als een eenheid. Het gaat in dit belijdenisgeschrift niet alleen om een verstandelijke overweging van de…

  € 27,00 € 12,50
 • -34%

  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia
  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia

  DE ZOON VAN BORNIAJ.M. VermeulenLeven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen (1901-1986) heeft in kerkelijk Nederland een grote plaats ingenomen. Dit boek beschrijft zijn voorgeslacht, de…

  € 29,50 € 19,50
 • -45%

  Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid
  Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid

  Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek trokken. Hij stelde zijn…

  € 27,50 € 14,99
 • ACTIEBOEK

  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars
  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars

  We kunnen niet weg en we kunnen niet mee'. luidde de gevleugelde uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Een deel van de hervormd-gereformeerden ging mee,…

  € 26,95 € 9,95
 • -75%

  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)
  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)

  Bijbels dagboek voor jonge mensen

  Dit dagboek wil jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar iets meegeven waaraan zij houvast hebben in dit moeilijke en jachtige leven. Veel vraagt hun aandacht en zij moeten een mening hebben over…

  € 15,95 € 4,00
 • -58%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten

  Meditaties bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitgave Den Hertog, gebonden.

  € 23,50 € 9,95
 • -70%

  Postema, H.J. - Simonides
  Postema, H.J. - Simonides

  Simon Simonides (1629-1676) was predikant ten tijde van de Nadere Reformatie. De schrijver H.J. Postema maakte studie van o.a. het leven en werk van Ridderus en hertaalde het Verzameld werk van Simonides.

  Uitgave De Groot…

  € 16,25 € 4,95
 • -70%

  Brienen, T. - Hoornbeeck
  Brienen, T. - Hoornbeeck

  Johannes Hoornbeeck (1617-1666) was hoogleraar te Leiden Utrecht. De schrijver Dr. T. Brienen promoveerde op een dissertatie over de prediking van de Nadere Reformatie.

  Uitgave De Groot Goudriaan, paperback, 142 pagina's

  Serie…

  € 16,25 € 4,95
 • -70%

  Bosch, R.A. - Schortinghuis
  Bosch, R.A. - Schortinghuis

  Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) is vooral bekend geworden door zijn 'vijf dierbare nieten': ik wil niet, ik kan niet, ik heb niet, ik weet niet, ik deug niet. Schrijver Dr. Roel.A. Bosch is predikant binnen de PKN en werkzaam…

  € 16,25 € 4,95
 • -71%

  Zwan, ds. A. van der - Onbezweken trouw
  Zwan, ds. A. van der - Onbezweken trouw

  *** 1 EXEMPLAAR IVM KLEIN DEUKJE IN KAFT NAUWELIJKS ZICHTBAAR***

  Wat was het levensgeheim van Jakob? Niet zijn volhardend vertrouwen op God, maar de onbezweken trouw van de Heere. In dit boek volgt ds. Van der Zwan Jakob van…

  € 16,95 € 5,00
 • -67%

  Ketterij, ds. M. van de - Vrede zij ulieden (deel 2)
  Ketterij, ds. M. van de - Vrede zij ulieden (deel 2)

  Een achttal niet eerder uitgegeven predicaties van ds. M. van de Ketterij. (1905-1988)

  Tweede achttal predicaties

  1. Jesaja 64 vers 1 - advent
  2. Lukas 1 vers 39-45 - advent
  3. Lukas 2 vers 1-7 - kerst
  4. Lukas 2 vers 13-14 -…

  € 14,90 € 4,95
 • -60%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving

  Het leven van Abraham. Uitgave Den Hertog, gebonden, 285 pagina's

  Met kleurenfoto’s, kaderteksten en verhelderende toelichtingen.
  Ook de geschiedenis van Abraham die de Bijbel ons beschrijft is heilsgeschiedenis, dat wil…

  € 24,90 € 9,90
 • -67%

  Ketterij, ds. M. van de - Vrede zij ulieden
  Ketterij, ds. M. van de - Vrede zij ulieden

  Een achttal niet eerder uitgegeven predicaties van ds. M. van de Ketterij. (1905-1988) In deze uitgave zijn opgenomen: Vier predicaties voor de Lijdensweken, een Goede Vrijdagpreek, twee preken voor Pasen en een preek voor de…

  € 14,90 € 4,95

Drie redenen om bij ons te kopen:

 • Levering binnen 3 werkdagen
 • Veilig betalen met iDEAL
 • Gratis verzenden vanaf € 35,- aankoop

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

In- en uitleverpunt boekenbon

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2020 Zoutewelle Boeken | sitemap | rss