OUTLET THEOLOGIE

Hier vindt u aanbiedingen van theologische werken

 • -50%

  Schipper, Ds. J. - Alexander Comrie zijn leven en werk
  Schipper, Ds. J. - Alexander Comrie zijn leven en werk

  Alexander Comrie (1706-1774) werd geboren in Schotland. Hij mocht reeds op jonge leeftijd getuigen van de vrije genade Gods, toegepast in zijn leven. Het werd ook zijn begeerte zich te bekwamen in de theologie. De studie moest…

  € 15,95 € 7,99
 • géén afbeelding beschikbaar

  Scholten, L.M.P. - Onderzoekt de Schriften

  122 annotaties voor Bereeërs

  Uitgave GBS, gebonden, nieuw

  € 5,00
 • -54%

  Doornenbal, Ds. J.T. - Levenskracht
  Doornenbal, Ds. J.T. - Levenskracht

  De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion.

  Ds. J.T. Doornenbal schrijft: 'Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte.…

  € 10,95 € 4,99
 • -36%

  Markus, Wim - Grond onder je voeten
  Markus, Wim - Grond onder je voeten

  ISBN:

  Auteur: Wim Markus

  Titel: Grond onder je voeten

  Ondertitel: Omdat jouw geloven niet in de lucht hangt

  Flaptekst:
  Dit lees- en werkboek wil jongeren stimuleren na te denken over het christelijk geloof en helpen de…

  € 13,99 € 8,99
 • -50%

  Harinck, Ds. W. - Ook zij horen erbij
  Harinck, Ds. W. - Ook zij horen erbij

  Kinderen horen erbij ... Het is altijd verblijdend als we hen in de kerk zien. Hanna, de moeder van Samuël, verbond haar kind ook al jong aan de Heere en Zijn dienst. Dat beloven wij ook bij de Doop van ons kind. Het gaat er toch…

  € 9,95 € 4,95
 • -50%

  Luther, Maarten - De spiegel van de liefde
  Luther, Maarten - De spiegel van de liefde

  God is liefde. Daarom is de vrucht van hetgeloof ook liefde, zegt Luther in navolging vande apostel Johannes. In deze overdenkingenover 1 Johannes 4:16-18 gaat Luther daardieper op in.'Een christen laat de liefde schijnen…

  € 11,95 € 5,95
 • -50%

  Graaf, Ir. J. van der - Gezegd gepreekt geschreven
  Graaf, Ir. J. van der - Gezegd gepreekt geschreven

  Gezegd, gepreekt, geschreven
  bevat kenmerkende fragmenten uit de geestelijke nalatenschap van hervormd gereformeerde predikanten.
  De fragmenten zijn geput uit hun nagelaten geschriften.
  Deze bloemlezing is samengesteld door
  Dr.…

  € 9,95 € 4,95
 • -67%

  Molenaar, Ds. P. - De kinderen van Jakob
  Molenaar, Ds. P. - De kinderen van Jakob

  Als aartsvaderJakob op zijn sterfbed ligt en hij zijn kinderen zegent, trekt zijn leven aan zijn geestesoog voorbij; ook het huiselijk leven met zijn vrouwen en kinderen. Wat hij dan ziet, is een leven vol schuld en zonden. Eigen…

  € 14,90 € 4,99
 • -50%

  Visser, W. - Bijbels licht op adoptie
  Visser, W. - Bijbels licht op adoptie

  Elk jaar worden er in Nederland honderden kinderen geadopteerd. Echtparen zien verlangend naar hen uit, maar aan hun komst gaat een lange weg vooraf. In dit boek wordt ingegaan op de vragen die zich bij adoptie voordoen. Mogen…

  € 9,95 € 4,95
 • -66%

  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst
  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst

  Er bestaan allerlei ideeën over de toekomst. Optimistische en pessimistische beschouwingen. Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Hoewel ook christenen niet in de toekomst kunnen kijken, mogen ze hoopvol naar die…

  € 17,50 € 5,99
 • -60%

  géén afbeelding beschikbaar

  Moens, P.W. (red.) - Er is perspectief !
  € 9,95 € 3,99
 • géén afbeelding beschikbaar

  Spurgeon, C.H. - Actieboek
  € 5,95
 • -40%

  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren
  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren

  In de weg der bekering zal de uitverkoren zondaar er kennis aan moeten krijgen, dat zalig worden van onze zijde gans onmogelijk is. De Heilige Geest ontdekt hun aan de breuk die geslagen is. Ze leren zien dat ze God kwijt zijn en…

  € 24,90 € 15,00
 • -71%

  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem
  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem

  In dit boek staat het persoonlijke verhaal over het aangrijpende verlies van onze tweeling. Door een placentaloslating verloren beide meisjes na 31 weken zwangerschap al in de moederschoot het leven. Terwijl alles was voorbereid…

  € 16,95 € 4,95
 • -40%

  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder
  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder

  Bijbels dagboek; uitgave De Banier, gebonden in luxe band, nieuw

  KLEINE PARTIJ MET STOFAANSLAG. DIT IS VERWIJDERD - GEEN BLIJVENDE SCHADE

  Nu van € 19,95 voor € 11,95

  € 19,95 € 11,95
 • -48%

  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver
  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver

  In U bent niet ver staan 365 aforismen uit het werk van Augustinus. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat Augustinus' woorden getuigen van levenservaring, eerlijk verwoorde zelfkennis en pastorale bewogenheid. De aforismen zijn…

  € 9,50 € 4,95
 • -46%

  Luther, Maarten - Brevier
  Luther, Maarten - Brevier

  Het Luther Brevier bevat voor elke dag een Bijbeltekst met uitleg van de reformator Maarten Luther. De keuze van de Bijbelteksten volgt de thema's van het kerkelijk jaar. Het Brevier maakt Luthers theologie en gedachtewereld door…

  € 12,95 € 6,99
 • -29%

  Hul, J. van 't - Naar Ninevé
  Hul, J. van 't - Naar Ninevé

  Het gebruik maken van een goede verklaring bij het lezen van de Schrift valt zeer aan te bevelen. Dat geldt ook voor de bekende geschiedenis van het Bijbelboek Jona. Het is goed dat de lezer(es) kennis neemt van…

  € 13,95 € 9,95
 • -40%

  Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking
  Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking

  In deze meditaties wekt Spurgeon zondaren op om hun behoud in Christus te zoeken. Hij gaat met hen in gesprek en onderzoekt de argumenten die ze hanteren om hun bekering uit te stellen. Op de hem kenmerkende, vurige manier prijst…

  € 9,95 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds
  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds

  'De prins der predikers' prijst in deze acht preken zijn Koning, de Heere Jezus Christus, aan. De titel is ontleend aan de laatste preek in deze bundel over Hebr. 12:24b: 'Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte
  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte

  De Bijbel is een goudmijn vol beloften. Maar, zo schrijft C.H. Spurgeon, we moeten die beloften wel op waarde weten te schatten. Het zou jammer zijn om in armoede weg te kwijnen, omdat wij niet weten hoe rijk we zijn. Spurgeon…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed
  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed

  Dit boek schreef Spurgeon voor een zieke die behoefte had aan het woord van de Heere Jezus: ‘Hebt goede moed.’ Deze belofte komt tot de lezer als een duif die rusteloos gevlogen heeft over de golven van een sombere zee, maar…

  € 10,90 € 5,95
 • -33%

  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen
  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen

  52 catechismuspreken en verklaringen door de eeuwen heen. 800 pagina's, gebonden.

  Hoe preekten bekende en minder bekende predikanten, zoals Smytegelt, Van der Kemp en G.H. Kersten in de loop van de eeuwen over de Heidelbergse…

  € 29,95 € 19,95
 • -58%

  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods
  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods

  ESTHER, EEN STER IN DE HAND GODSDs. P. MolenaarEen ster in de hand Gods
  Het Bijbelboek Esther laat duidelijk Gods raad en handelen in de geschiedenis van Zijn volk Israël zien. En daarmee tegelijk ook in de hele wereld- en…

  € 11,95 € 5,00
 • -54%

  Slagboom, Ds. D. - Belijden en beleven
  Slagboom, Ds. D. - Belijden en beleven

  Belijden en beleven. Deze twee mogen niet los van elkaar worden gezien. Ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis gelden ze als een eenheid. Het gaat in dit belijdenisgeschrift niet alleen om een verstandelijke overweging van de…

  € 27,00 € 12,50
 • -33%

  Boonstra, Nelleke (e.a.) - Met de gemeente het jaar door
  Boonstra, Nelleke (e.a.) - Met de gemeente het jaar door

  Met de gemeente het jaar door is geschreven door de redactieleden van het Ouderlingenblad en is bedoeld voor iedereen die zich bij de kerk betrokken voelt en in de gemeente actief is, zowel leden van kerkenraden als…

  € 7,50 € 4,99
 • -51%

  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia
  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia

  DE ZOON VAN BORNIAJ.M. VermeulenLeven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen (1901-1986) heeft in kerkelijk Nederland een grote plaats ingenomen. Dit boek beschrijft zijn voorgeslacht, de…

  € 29,50 € 14,50
 • -67%

  Bel, A. (e.a.) - Delven en delen
  Bel, A. (e.a.) - Delven en delen

  Kenmerkend voor de Cursus Godsdienstonderwijs is dat docenten, studenten en cursisten mogen delven uit Schrift en belijdenis. Van dit mooie werk van CGO geeft A. Bel een overzicht in het eerste deel van dit boek.

  In het tweede…

  € 14,90 € 4,99
 • -50%

  Heijboer, Gert-Jan - Daar doe je het voor
  Heijboer, Gert-Jan - Daar doe je het voor

  Jongeren in kerk, school en samenleving

  Betrokkenheid op jongeren kenmerkt de loopbaan van Wim Büdgen. Hen wilde hij bereiken met de Bijbel, vanuit de vaste overtuiging dat dit de beste gids is op de levensweg. Zowel bij de…

  € 9,95 € 4,95
 • -45%

  Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid
  Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid

  Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek trokken. Hij stelde zijn…

  € 27,50 € 14,99
 • ACTIEBOEK

  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars
  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars

  We kunnen niet weg en we kunnen niet mee'. luidde de gevleugelde uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Een deel van de hervormd-gereformeerden ging mee,…

  € 26,95 € 9,95
 • -75%

  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)
  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)

  Bijbels dagboek voor jonge mensen

  Dit dagboek wil jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar iets meegeven waaraan zij houvast hebben in dit moeilijke en jachtige leven. Veel vraagt hun aandacht en zij moeten een mening hebben over…

  € 15,95 € 4,00
 • -54%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten

  Meditaties bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitgave Den Hertog, gebonden.

  € 23,50 € 10,90
 • -70%

  Bosch, R.A. - Schortinghuis
  Bosch, R.A. - Schortinghuis

  Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) is vooral bekend geworden door zijn 'vijf dierbare nieten': ik wil niet, ik kan niet, ik heb niet, ik weet niet, ik deug niet. Schrijver Dr. Roel.A. Bosch is predikant binnen de PKN en werkzaam…

  € 16,25 € 4,95
 • -60%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving

  Het leven van Abraham. Uitgave Den Hertog, gebonden, 285 pagina's

  Met kleurenfoto’s, kaderteksten en verhelderende toelichtingen.
  Ook de geschiedenis van Abraham die de Bijbel ons beschrijft is heilsgeschiedenis, dat wil…

  € 24,90 € 9,90
 • -50%

  Tuinier, ds.D.W. - Een blijde boodschap
  Tuinier, ds.D.W. - Een blijde boodschap

  Meditaties en gedichten

  Het taalgebruik van de meditaties is heel eenvoudig. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt als leidraad in gesprekken of Bijbelstudies met mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbelse…

  € 9,95 € 4,99

Winkelen weer mogelijk!

 • ontsmet handen
 • houd 1,5 m afstand
 • draag mondkapje
 • wees vriendelijk

 

Drie redenen om bij ons te kopen:

 • Levering binnen 3 werkdagen
 • Veilig betalen met iDEAL
 • Gratis verzenden vanaf € 35,- aankoop

In- en uitleverpunt boekenbon & VVV bon

                 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2021 Zoutewelle Boeken | sitemap | rss