OUTLET THEOLOGIE

Hier vindt u aanbiedingen van theologische werken

 • -50%

  géén afbeelding beschikbaar

  Flavel, John - De tafel toegericht

  Twaalf meditaties rond het Heilig Avondmaal

  De tafel toegericht wil de gedachten heenleiden naar het wonder van het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus. Bij de inzetting van het Heilig Avondmaal heeft Hij gezegd…

  € 18,90 € 9,50
 • -50%

  Everse, Mr. C.A. (red) - Recht omarmen
  Everse, Mr. C.A. (red) - Recht omarmen

  Christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede

  Uitgave De Banier icm Guido de Bres stichting, paperback, 205 pagina's, nieuw

  € 11,95 € 5,99
 • -50%

  Polinder, Ds. H. - Leven om te loven (Karakter 1)
  Polinder, Ds. H. - Leven om te loven (Karakter 1)

  Over de zin van het levenWeet jij waar je voor leeft? Misschien ben jij wel iemand die zegt: ik weet het niet meer. Hoe kan ik nu zeker weten wat de zin van mijn leven is?
  Wij leven in een tijd waarin alles onzeker is en niemand…

  € 9,95 € 4,95
 • -50%

  Veelen, Martin van - De gelijkenissen
  Veelen, Martin van - De gelijkenissen

  Dit boek bevat uitleg van alle gelijkenissen die in de Evangeliën staan, en daarnaast bespreekt het diverse beeldspraak die gebruikt wordt.Gelijkenissen zijn geen makkelijke verhalen. Dat was al zo toen de Heere Jezus ze…

  € 14,99 € 7,50
 • -56%

  Ouweneel, Willem J. & Paulien Vervoorn - Donkere dagen vragen
  Ouweneel, Willem J. & Paulien Vervoorn - Donkere dagen vragen

  Advent in ander licht

  Uitgave Kok, gebonden, 125 pagina's, nieuw

  € 16,99 € 7,50
 • -21%

  Groenleer, Jan - Zou ik niet van harte zingen ... ?
  Groenleer, Jan - Zou ik niet van harte zingen ... ?

  Luther en zijn volgelingen hadden de betekenis van het evangelie herontdekt. Daarvan wilden ze zingen en ze namen de gemeente daarin graag mee. In 'Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk' is een aantal van hun liederen…

  € 13,99 € 10,99
 • -36%

  Grutter, Ds. D. - Ester
  Grutter, Ds. D. - Ester

  Een boek vol van de naam van God

  Het bijbelboek Ester beschrijft een episode uit de strijd op het bord van de wereldgeschiedenis. Door Haman wil de satan de komst van de Messias verhinderen, maar zijn zetten worden telkens…

  € 10,90 € 6,99
 • -52%

  Niemeijer, Pieter - Amos
  Niemeijer, Pieter - Amos

  De profetieën van Amos kennen een indrukwekkende inzet. Amos pakte het onrecht in zijn dagen aan en spaart daarbij de elite niet. Hij legt een rechtstreekse link tussen ons sociale optreden en de dienst van God.

  De volstrekte…

  € 10,50 € 5,00
 • -37%

  Veelen, M. van - Handelingen 2
  Veelen, M. van - Handelingen 2

  De verbreiding van het evangelie is het grote thema in het bijbelboek Handelingen. In dit tweede deel van de bijbelstudie over dit bijbelboek geeft Van Veelen verst voor vers uitleg bij de hoofdstukken 13-28 en bespreekt onder…

  € 11,90 € 7,50
 • -52%

  Lalleman, Pieter J. - Van blijvend belang
  Lalleman, Pieter J. - Van blijvend belang

  Het Oude Testament, ongeveer driekwart van de Bijbel, heeft ons nog steeds veel te zeggen over het concrete aardse leven van nu. Het bevat veel onderwerpen die in het Nieuwe Testament niet of nauwelijks aan de orde komen, maar die…

  € 15,50 € 7,50
 • -57%

  Kok, Jelle de - Drinken uit de Bron
  Kok, Jelle de - Drinken uit de Bron

  Drinken uit de Bron is een initiatief van de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron en bestemd voor kerken en gemeenten die op structurele wijze hun groei en bloei willen bevorderen. Het is een praktische uitwerking…

  € 13,99 € 5,99
 • -47%

  Heaton, James - Roept uit aan alle stranden
  Heaton, James - Roept uit aan alle stranden

  Ontroerend verslag van het leven en zalig afsterven van de Engelse zendeling Titus Close

  Uitgave Van Wijngaarden, 68 pagina's, nieuw

  € 7,50 € 3,99
 • -75%

  Meeuse, Drs. C. J. - Koelman
  Meeuse, Drs. C. J. - Koelman

  Jakobus Koelman (1632-1695) was een van de spraakmakendste figuren van de Nadere Reformatie. Na zijn studie te Utrecht onder Gisbertus Voetius, een van de voormannen van deze beweging, werd hij predikant te Brussel en later te…

  € 15,70 € 3,95
 • -55%

  géén afbeelding beschikbaar

  Veen, Mirjam van - Koppige profeet en werelds geleerde

  Koppig profeet en werelds geleerde, een boekje open over Johannes Calvijn.

  Calvijn, een van de grondleggers van het protestantisme, heeft tegenwoordig niet zo'n beste naam. 'Calvinisme' is synoniem geworden aan benepenheid,…

  € 8,90 € 3,99
 • -50%

  Pieters, Ds. W. Bijbels ABC deel 2
  Pieters, Ds. W. Bijbels ABC deel 2

  Bijbelse begrippen uitgelegd. BCDEFG

  Uitgave De Banier

  € 9,95 € 4,99
 • -50%

  Pieters, Ds. W. - Bijbels ABC deel 1
  Pieters, Ds. W. - Bijbels ABC deel 1

  Bijbelse begrippen uitgelegd, letters ABC

  Uitgave De Banier

  € 9,95 € 4,99
 • -55%

  Zweistra, Ds. H. - Simsons kracht en zwakheid
  Zweistra, Ds. H. - Simsons kracht en zwakheid

  Simson is een van de meest bekende richters uit het Oude Testament.
  In Richteren 13 tot en met 16 lezen we in het kort zijn levensgeschiedenis.

  Hij was een man van uitersten.
  Ook een man van tegenstellingen.
  De Heere zonderde hem…

  € 17,90 € 7,99
 • -44%

  Baars-Blom, José M. - Licht onder de zwaren
  Baars-Blom, José M. - Licht onder de zwaren

  Bestaan ze echt? Protestanten waarvan zelfs puberkinderen twee tot drie keer per week naar de kerk gaan? Jonge vrouwen en mannen die vrijwillig seks uitstellen tot in hun huwelijk? En zijn dat ook de mensen die stemmen op de SGP,…

  € 12,50 € 6,95
 • -60%

  Schalk, Peter (red.) - Zondagsarbeid; geen rust meer?
  Schalk, Peter (red.) - Zondagsarbeid; geen rust meer?

  De zondag als rustdag. Dat is een groot goed, een geschenk dat heilzaam is voor mensen. Om in de drukte van alledag een moment het werk neer te leggen en de dag te besteden tot eer van God en in de geborgenheid van het gezin, de…

  € 9,95 € 3,95
 • -50%

  Schalk, Peter (red.) - Een leven lang leren
  Schalk, Peter (red.) - Een leven lang leren

  Permanente educatie is steeds belangrijker in onze samenleving. Als mensen zijn we nooit uitgeleerd. Dat geldt ook voor christenen en hun werk. Een leven lang leren biedt een breder perspectief op dit onderwerp en op de opdracht…

  € 9,95 € 4,95
 • -56%

  Vlastuin, Ds. W. van - Bedreigd en ontkomen
  Vlastuin, Ds. W. van - Bedreigd en ontkomen

  Gods werk ligt altijd onder vuur. Dit blijkt ook uit Davids weg naar het koningschap, een weg van talloze bedreigingen. Niettemin zien we in Davids leven Gods trouw en kracht schitteren. Gods belofte aan David draagt hem door alle…

  € 15,90 € 6,99
 • -52%

  Belder, Ds. J. - Goede moed
  Belder, Ds. J. - Goede moed

  'Dank u HEERE, dat ik bij U niet meer flink hoef te zijn. Dat is mijn verdriet en vragen, mijn worstelingen en verwarring U vrijuit zeggen mag. Gij weet: U kwijt te zijn is me erger dan de dood. Dat is voor mij de nacht in de…

  € 10,50 € 4,99
 • -80%

  Beeke, Dr. J.R. - Calvinisme
  Beeke, Dr. J.R. - Calvinisme

  Een godgerichte en praktische levensvisie. Met een woord vooraf van dr. H.J. Selderhuis.

  ∙ Calvinisme in de geschiedenis
  ∙ Calvinisme in het hoofd
  ∙ Calvinisme in het hart
  ∙ Calvinisme in de praktijk
  ∙ Calvinisme naar…

  € 49,90 € 9,99
 • -50%

  Schipper, Ds. J. - Alexander Comrie zijn leven en werk
  Schipper, Ds. J. - Alexander Comrie zijn leven en werk

  Alexander Comrie (1706-1774) werd geboren in Schotland. Hij mocht reeds op jonge leeftijd getuigen van de vrije genade Gods, toegepast in zijn leven. Het werd ook zijn begeerte zich te bekwamen in de theologie. De studie moest…

  € 15,95 € 7,99
 • géén afbeelding beschikbaar

  Scholten, L.M.P. - Onderzoekt de Schriften

  122 annotaties voor Bereeërs

  Uitgave GBS, gebonden, nieuw

  € 5,00
 • -50%

  Golverdingen, Ds. M. - En zend het aan de zeven gemeenten
  Golverdingen, Ds. M. - En zend het aan de zeven gemeenten

  Elf preken over Openbaring 2 en 3

  De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de zeven gemeenten die hij mocht dienen. Ze behandelen de brieven uit…

  € 14,90 € 7,50
 • -54%

  Doornenbal, Ds. J.T. - Levenskracht
  Doornenbal, Ds. J.T. - Levenskracht

  De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion.

  Ds. J.T. Doornenbal schrijft: 'Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte.…

  € 10,95 € 4,99
 • -50%

  Harinck, Ds. W. - Ook zij horen erbij
  Harinck, Ds. W. - Ook zij horen erbij

  Kinderen horen erbij ... Het is altijd verblijdend als we hen in de kerk zien. Hanna, de moeder van Samuël, verbond haar kind ook al jong aan de Heere en Zijn dienst. Dat beloven wij ook bij de Doop van ons kind. Het gaat er toch…

  € 9,95 € 4,95
 • -50%

  Luther, Maarten - De spiegel van de liefde
  Luther, Maarten - De spiegel van de liefde

  God is liefde. Daarom is de vrucht van hetgeloof ook liefde, zegt Luther in navolging vande apostel Johannes. In deze overdenkingenover 1 Johannes 4:16-18 gaat Luther daardieper op in.'Een christen laat de liefde schijnen…

  € 11,95 € 5,95
 • -50%

  Graaf, Ir. J. van der - Gezegd gepreekt geschreven
  Graaf, Ir. J. van der - Gezegd gepreekt geschreven

  Gezegd, gepreekt, geschreven
  bevat kenmerkende fragmenten uit de geestelijke nalatenschap van hervormd gereformeerde predikanten.
  De fragmenten zijn geput uit hun nagelaten geschriften.
  Deze bloemlezing is samengesteld door
  Dr.…

  € 9,95 € 4,95
 • -67%

  Molenaar, Ds. P. - De kinderen van Jakob
  Molenaar, Ds. P. - De kinderen van Jakob

  Als aartsvaderJakob op zijn sterfbed ligt en hij zijn kinderen zegent, trekt zijn leven aan zijn geestesoog voorbij; ook het huiselijk leven met zijn vrouwen en kinderen. Wat hij dan ziet, is een leven vol schuld en zonden. Eigen…

  € 14,90 € 4,99
 • -56%

  Kooten, Ds. M. van - Pakket brieven Korinthe
  Kooten, Ds. M. van - Pakket brieven Korinthe

  Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel…

  € 33,90 € 15,00
 • -50%

  Visser, W. - Bijbels licht op adoptie
  Visser, W. - Bijbels licht op adoptie

  Elk jaar worden er in Nederland honderden kinderen geadopteerd. Echtparen zien verlangend naar hen uit, maar aan hun komst gaat een lange weg vooraf. In dit boek wordt ingegaan op de vragen die zich bij adoptie voordoen. Mogen…

  € 9,95 € 4,95
 • -66%

  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst
  Hoek, Dr. Jan - Garantie voor de toekomst

  Er bestaan allerlei ideeën over de toekomst. Optimistische en pessimistische beschouwingen. Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Hoewel ook christenen niet in de toekomst kunnen kijken, mogen ze hoopvol naar die…

  € 17,50 € 5,99
 • -60%

  géén afbeelding beschikbaar

  Moens, P.W. (red.) - Er is perspectief !
  € 9,95 € 3,99
 • géén afbeelding beschikbaar

  Spurgeon, C.H. - Actieboek
  € 5,95
 • -40%

  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren
  Hageman, K. (samenstelling) - Uit Jozefs schuren

  In de weg der bekering zal de uitverkoren zondaar er kennis aan moeten krijgen, dat zalig worden van onze zijde gans onmogelijk is. De Heilige Geest ontdekt hun aan de breuk die geslagen is. Ze leren zien dat ze God kwijt zijn en…

  € 24,90 € 15,00
 • -71%

  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem
  Otter, Anja den - Gedragen voor Hem

  In dit boek staat het persoonlijke verhaal over het aangrijpende verlies van onze tweeling. Door een placentaloslating verloren beide meisjes na 31 weken zwangerschap al in de moederschoot het leven. Terwijl alles was voorbereid…

  € 16,95 € 4,95
 • -53%

  Kooten, Ds. M. - De eerste brief aan Korinthe
  Kooten, Ds. M. - De eerste brief aan Korinthe

  Want gij zijt duur gekocht - Serie Aan u geschreven

  Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve…

  € 16,95 € 7,99
 • -42%

  Joppe, Ds. J. - Waarom een christen ?
  Joppe, Ds. J. - Waarom een christen ?

  Wat is het kenmerk van een christen? Dat je komt uit een christelijk gezin of dat je christelijk onderwijs hebt gevolgd? Nee. Het eerste en allerbelangrijkste kenmerk van een christen is: door het geloof een lidmaat van Christus…

  € 12,90 € 7,50
 • -47%

  Zwan, Ds. A. van der - Volhardend vertrouwen
  Zwan, Ds. A. van der - Volhardend vertrouwen

  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden', zei Jezus tegen Zijn discipelen. In de brief aan de Hebreeën klinkt de echo van Jezus' woorden door. De schrijver spoort de lezers aan om de goede strijd van het geloof…

  € 16,95 € 8,95
 • -40%

  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder
  Spurgeon, C.H. - Woorden van de goede Herder

  Bijbels dagboek; uitgave De Banier, gebonden in luxe band, nieuw

  KLEINE PARTIJ MET STOFAANSLAG. DIT IS VERWIJDERD - GEEN BLIJVENDE SCHADE

  Nu van € 19,95 voor € 11,95

  € 19,95 € 11,95
 • -48%

  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver
  Augustinus, Aurelius - U bent niet ver

  In U bent niet ver staan 365 aforismen uit het werk van Augustinus. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat Augustinus' woorden getuigen van levenservaring, eerlijk verwoorde zelfkennis en pastorale bewogenheid. De aforismen zijn…

  € 9,50 € 4,95
 • -56%

  Mijnders, ds. J. - Op de leerschool van het gebed
  Mijnders, ds. J. - Op de leerschool van het gebed

  Jezus geeft Zelf de opdracht om te bidden: 'Bidt en u zal gegeven worden.' En Paulus schrijft in een van zijn brieven: 'Bidt zonder ophouden.' Het gebed wordt in het leven van de oprechte bidder een levenskwestie, een ademtocht…

  € 14,90 € 6,50
 • -46%

  Luther, Maarten - Brevier
  Luther, Maarten - Brevier

  Het Luther Brevier bevat voor elke dag een Bijbeltekst met uitleg van de reformator Maarten Luther. De keuze van de Bijbelteksten volgt de thema's van het kerkelijk jaar. Het Brevier maakt Luthers theologie en gedachtewereld door…

  € 12,95 € 6,99
 • -29%

  Hul, J. van 't - Naar Ninevé
  Hul, J. van 't - Naar Ninevé

  Het gebruik maken van een goede verklaring bij het lezen van de Schrift valt zeer aan te bevelen. Dat geldt ook voor de bekende geschiedenis van het Bijbelboek Jona. Het is goed dat de lezer(es) kennis neemt van…

  € 13,95 € 9,95
 • Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking
  Spurgeon, C.H. - Woorden van opwekking

  In deze meditaties wekt Spurgeon zondaren op om hun behoud in Christus te zoeken. Hij gaat met hen in gesprek en onderzoekt de argumenten die ze hanteren om hun bekering uit te stellen. Op de hem kenmerkende, vurige manier prijst…

  € 9,75
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds
  Spurgeon, C.H. - De stem des bloeds

  'De prins der predikers' prijst in deze acht preken zijn Koning, de Heere Jezus Christus, aan. De titel is ontleend aan de laatste preek in deze bundel over Hebr. 12:24b: 'Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte
  Spurgeon, C.H. - Naar Zijn belofte

  De Bijbel is een goudmijn vol beloften. Maar, zo schrijft C.H. Spurgeon, we moeten die beloften wel op waarde weten te schatten. Het zou jammer zijn om in armoede weg te kwijnen, omdat wij niet weten hoe rijk we zijn. Spurgeon…

  € 10,90 € 5,95
 • -45%

  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed
  Spurgeon, C.H. - Hebt goede moed

  Dit boek schreef Spurgeon voor een zieke die behoefte had aan het woord van de Heere Jezus: ‘Hebt goede moed.’ Deze belofte komt tot de lezer als een duif die rusteloos gevlogen heeft over de golven van een sombere zee, maar…

  € 10,90 € 5,95
 • -44%

  Bruijn, Enny de (red.) - Volk in verwarring
  Bruijn, Enny de (red.) - Volk in verwarring

  De Reformatie ging niet over Luther alleen. Het duurde soms even, maar uiteindelijk bereikte de nieuwe leer ook de ægewoneÆ mensen in de steden en dorpen van de Nederlanden. Hoe ging dat in Zaltbommel, in Rijssen, in Bruinisse…

  € 26,95 € 14,99
 • -33%

  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen
  Verboom, Dr. W. - Het ene lied en de vele stemmen

  52 catechismuspreken en verklaringen door de eeuwen heen. 800 pagina's, gebonden.

  Hoe preekten bekende en minder bekende predikanten, zoals Smytegelt, Van der Kemp en G.H. Kersten in de loop van de eeuwen over de Heidelbergse…

  € 29,95 € 19,95
 • -56%

  Vlastuin, Dr. W. van - Gezalfd en bedreigd
  Vlastuin, Dr. W. van - Gezalfd en bedreigd

  Een bundel meditaties over het leven van David. Ds. Van Vlastuin heeft van zijn preken over 1 Samuël hoofdstuk 16-20 meditaties gemaakt.

  Niemand had verwacht dat David gezalfd zou worden als opvolger van Saul. Maar bij Samuëls…

  € 15,90 € 6,99
 • -50%

  géén afbeelding beschikbaar

  Vlastuin, Dr. W. van - Mag ik belijdenis doen?

  Over het doen van belijdenis zijn veel opvattingen. Allerlei vragen worden besproken en komen aan de orde.

  Uitgave Frits Hardeman, paperback, 61 pagina's, nieuw

  € 7,95 € 3,99
 • -58%

  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods
  Molenaar, Ds. P. - Esther, een ster in de hand Gods

  ESTHER, EEN STER IN DE HAND GODSDs. P. MolenaarEen ster in de hand Gods
  Het Bijbelboek Esther laat duidelijk Gods raad en handelen in de geschiedenis van Zijn volk Israël zien. En daarmee tegelijk ook in de hele wereld- en…

  € 11,95 € 5,00
 • -47%

  Kooten, Ds. M. van - De tweede brief aan Korinthe
  Kooten, Ds. M. van - De tweede brief aan Korinthe

  De tweede brief aan Korinthe wordt ook wel een
  collectebrief genoemd.
  Paulus wekt de gemeente op om royaal bij te
  dragen aan een collecte die gehouden wordt ten
  behoeve van de gemeente in Jeruzalem, waar
  bittere armoede…

  € 14,95 € 7,99
 • -33%

  Boonstra, Nelleke (e.a.) - Met de gemeente het jaar door
  Boonstra, Nelleke (e.a.) - Met de gemeente het jaar door

  Met de gemeente het jaar door is geschreven door de redactieleden van het Ouderlingenblad en is bedoeld voor iedereen die zich bij de kerk betrokken voelt en in de gemeente actief is, zowel leden van kerkenraden als…

  € 7,50 € 4,99
 • -51%

  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia
  Vermeulen, J.M. - De zoon van Bornia

  DE ZOON VAN BORNIAJ.M. VermeulenLeven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen (1901-1986) heeft in kerkelijk Nederland een grote plaats ingenomen. Dit boek beschrijft zijn voorgeslacht, de…

  € 29,50 € 14,50
 • -67%

  Bel, A. (e.a.) - Delven en delen
  Bel, A. (e.a.) - Delven en delen

  Kenmerkend voor de Cursus Godsdienstonderwijs is dat docenten, studenten en cursisten mogen delven uit Schrift en belijdenis. Van dit mooie werk van CGO geeft A. Bel een overzicht in het eerste deel van dit boek.

  In het tweede…

  € 14,90 € 4,99
 • -50%

  Groe, Theodorus van der - Het schadelijk misbruik
  Groe, Theodorus van der - Het schadelijk misbruik

  Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging tot een valse grond van rust voor de ziel.

  Uitgave Van Wijngaarden, geniet, 32 pagina's, NIEUW

  € 3,95 € 1,99
 • -50%

  Heijboer, Gert-Jan - Daar doe je het voor
  Heijboer, Gert-Jan - Daar doe je het voor

  Jongeren in kerk, school en samenleving

  Betrokkenheid op jongeren kenmerkt de loopbaan van Wim Büdgen. Hen wilde hij bereiken met de Bijbel, vanuit de vaste overtuiging dat dit de beste gids is op de levensweg. Zowel bij de…

  € 9,95 € 4,95
 • Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid
  Spruyt, Dr. Bart Jan (red.) - Romantiek en stichtelijkheid

  Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) was een geliefd predikant, wiens publicaties in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe tijdens zijn leven en tot op de huidige dag een aandachtig en glimlachend lezerspubliek trokken. Hij stelde zijn…

  € 27,50
 • -61%

  Vogelaar, Ds. C. - Het teken van Jona
  Vogelaar, Ds. C. - Het teken van Jona

  Hoe duidelijk blijkt de trouw van de Heere in het leven van de profeet Jona. Hij weigerde dienst maar de Heere bracht hem op zijn plaats. Ondanks de bewezen goedheid, was Jona het niet met God eens toen Hij Ninevé spaarde. Wat is…

  € 15,50 € 5,99
 • ACTIEBOEK

  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars
  Exalto, John en Fred van Lieburg (red.) - Bonders in opmars

  We kunnen niet weg en we kunnen niet mee'. luidde de gevleugelde uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Een deel van de hervormd-gereformeerden ging mee,…

  € 26,95 € 9,95
 • -75%

  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)
  Wees Gij mijn Gids (Bijbels dagboek voor jonge mensen)

  Bijbels dagboek voor jonge mensen

  Dit dagboek wil jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar iets meegeven waaraan zij houvast hebben in dit moeilijke en jachtige leven. Veel vraagt hun aandacht en zij moeten een mening hebben over…

  € 15,95 € 4,00
 • -56%

  Doleweerd, J.H. van - Dauw op de aarde
  Doleweerd, J.H. van - Dauw op de aarde

  Dit boek wil het gezonden zijn van de kerk in de wereld in rapport brengen met de actuele ontwikkelingen dichtbij en verder weg. Gezien de complexe werkelijkheid en de secularisatie in Nederland leven er op dit punt veel vragen.…

  € 17,95 € 7,95
 • -54%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloven en verwachten

  Meditaties bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitgave Den Hertog, gebonden.

  € 23,50 € 10,90
 • -70%

  Bosch, R.A. - Schortinghuis
  Bosch, R.A. - Schortinghuis

  Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) is vooral bekend geworden door zijn 'vijf dierbare nieten': ik wil niet, ik kan niet, ik heb niet, ik weet niet, ik deug niet. Schrijver Dr. Roel.A. Bosch is predikant binnen de PKN en werkzaam…

  € 16,25 € 4,95
 • -60%

  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving
  Eckeveld, ds. J.J. van - Geloof en beproeving

  Het leven van Abraham. Uitgave Den Hertog, gebonden, 285 pagina's

  Met kleurenfoto’s, kaderteksten en verhelderende toelichtingen.
  Ook de geschiedenis van Abraham die de Bijbel ons beschrijft is heilsgeschiedenis, dat wil…

  € 24,90 € 9,90
 • -50%

  Visscher, ds. W. - Gezonden
  Visscher, ds. W. - Gezonden

  Bijbelstudies over het leven van Mozes

  Mozes, de knecht des HEEREN, neemt in de heilsgeschiedenis een grote plaats in. Door het geloof heeft hij de goede keuze mogen maken. Hij heeft het volk uit Egypte geleid. Door zijn hand…

  € 9,95 € 4,95
 • -50%

  Brugge, ds. A.A. - Wij zullen in het huis des Heeren gaan
  Brugge, ds. A.A. - Wij zullen in het huis des Heeren gaan

  Achttien overdenkingen over de Psalmen 120-134
  Terwijl de pelgrims optrokken naar Jeruzalem tijdens de grote feesten, zongen ze hun liederen. Deze liederen Hammaäloth zijn heel bekend geworden bij het volk Israël: de Psalmen 120…

  € 19,90 € 9,99
 • -50%

  Tuinier, ds.D.W. - Een blijde boodschap
  Tuinier, ds.D.W. - Een blijde boodschap

  Meditaties en gedichten

  Het taalgebruik van de meditaties is heel eenvoudig. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt als leidraad in gesprekken of Bijbelstudies met mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbelse…

  € 9,95 € 4,95

Welkom!

Nu ook uitgebreid met spellen.

De koffie of thee staat klaar! 

Gratis parkeren voor de deur.

Drie redenen om bij ons te kopen:

 • Levering binnen 3 werkdagen
 • Veilig betalen met iDEAL
 • Gratis verzenden vanaf € 35,- aankoop

In- en uitleverpunt boekenbon & VVV bon

                 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2023 Zoutewelle Boeken | sitemap | rss